10.02.2021 ж АГКСиТ психолог Г. С. Хасанованың "адам өзін және өзінің болашағын жасайды" тақырыбында семинар – тренинг өткізді.

Мақсаты: "мен" позитивті бейнесін, өзін ғана емес, басқа адамдардың бірегейлігі мен бірегейлігі сезімін қалыптастыру; оң қарым-қатынас, эмоционалды тұрақтылық, өмір жолын таңдаудағы идеалдардың барабар және эмпатикалық өзара әрекеттесуі.

Міндеттері:

"даралық", "бірегейлік", "бірегейлік" ұғымдарын беріңіз және жеке тұлға, оның көріністері туралы білімді жаңартыңыз;

жеке "мен"өзін-өзі көрсетуге ұмтылуға ықпал ету;

Семинар-тренингте оқушылар өздерінің қайталанбастығын, бірегейлігі мен даралығын, өз тұлғаларын түсінеді және мұның өмір жолын таңдауда және өзін-өзі анықтауда қалай әсер ететінін түсінуге тырысады. Ең бастысы, кез-келген өмірлік жағдайда адам болып қалу, махаббатпен, жарықпен және күшпен үйлесімді өмір сүру қажеттілігі туралы және әлемнің барлық өміріндегі энергияны бағалай білуді үйренеді.