ФИО преподавателя

Название статьи

Название сборника

1

Сейсекулова С.Б.

  1. Решение систем линейных уравнений методом Крамера.
  2. Анықталған интеграларқылы қисық сызықты трапецияның ауданын есептеу

Журнал: «Білім. Таным. Тәрбие» №1 (5) 2017г

2

Усенбаева Г.А.

  1. Химияны оқытуда заманауи инновациялық технологияларды қолдану.
  2. К проблемам обучения химии в подготовке специалистов среднего звена по специальности «Парикмахерское искусство и декоративная косметика»

 

1.«Білім берудегі жаңа инновациялық технологиялар» атты ІІ Республикалық ғылыми-тәжірибелік сырттай конференция 2017 ж

2. І Молодежная научно-практическая конференция с международным участием 2017

3

Абуова С.А.

Нанотехнология – қазіргі заман талабы

.«Білім берудегі жаңа инновациялық технологиялар» атты ІІ Республикалық ғылыми-тәжірибелік сырттай конференция 2017 ж

4

Мусабеков А.С.

Оқу орындарында жеңіл отлетика жаттығуларының сауықтыру бағыты

Журнал: «Вестник физической культуры» 2017 г

5

Калжанова А.Д.

1.      Синтаксис. Пунктуация.

2.      Наречие как часть речи

Республиканский журнал, 2017 г.

6

Абдиманов С.А.

Ғазымбек Бірімжановтың азаматтық тұлғасының қалыптасуы

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция «Алаш орда және Қазақ мемлекеттілігінің мәселелері» 2017 ж

7

Курманаева А.Ж.

  1. Кәсіби лексика мен терминологияның арақатынасы жайында
  2. Жаңа салалардың ұғымдық-терминологиялық аппараты және сұлулық индустриясына қатысты зерттеулер сипаты

1. II международной научно-практической конференции

«Интеграция научного сообщества перед

глобальными проблемами современности»

7-9 марта 2017 г., Осака, Япония

2. «ХХІ ғасыр филологиясының өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары

2-3 маусым, 2017 ж