1 Алмерек С. Ұ. Kahoot https://youtu.be/RJHr4pqA9bs
2

Zoom бағдарламасы арқылы онлайн емтихан алу

https://youtu.be/PdTELfTLw8g
3 MS POWER POINT бағдарламасында "Мелион кімге бұйырады" ойынын құрастыру 

 https://drive.google.com/file/d/1fdc23xF

9XOpKDEyv8k2gOUTMc5Qv6b2x/view?usp=sharing

4 Алмерек С.Ұ. MS Power Point "лидер 21 века"

https://drive.google.com/file/d/1HDCsewa

5H2OPR48DUIog7aJITWBYep0X/view?usp=sharing