Цель воспитательной работы в колледже:  формирование и развитие социально-мобильной, идейно-устойчивой, нравственно и физически здоровой личности, востребованной в современном обществе, воспитанной в духе истинного патриота страны  через тесное сотрудничество колледжа, семьи, социума.

 

ЗАДАЧИ: 
1. Совершенствовать работу по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся на основе государственной идеологии.
2. Создавать условия для эффективного взаимодействия семьи и педагогического коллектива колледжа.
3. Усилить работу среди учащихся по предупреждению злоупотреблений спиртными напитками, наркотической зависимости, безнадзорности, преступлений и правонарушений.
3. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья учащихся.

 1. Активизировать использование инновационных форм и методов воспитательной работы.
 2. Воспитывать экологическую, нравственно-духовную, этическую и эстетическую культуру учащихся .
  6. Прививать любовь к труду, формировать навыки профессионального самоопределения, экономического сознания, инициативы, творческого подхода к делу.

 

 

План воспитательной работы на январь 2017-2018 учебного года

План работы клуба «Адал Ұрпақ»

План работы по реализации программы «Рухани Жаңғыру»

Совет кураторов колледжа

Родительский комитет

Студенческий совет

Кружки, спортивные секции

КВН

 

   

План работы клуба «Адал Ұрпақ»

Мақсаты

Рухани адамгершілік және азаматтық - патриоттық тәрбиелеу. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру және сыбайлас жемқорлыққа мүлдем төзбеушілікті көрсететін құндылықтар жүйесін сақтау және нығайту, оқушылардың заң талаптарын сақтауға ынтасын қалыптастыру.

 

Міндеттері

- колледжде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты нығайту бойынша бастамаларды көтермелеу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы сипаттағы іс-шараларды ұйымдастыру болып табылады.

- студенттерді отансүйгіштікке,азаматтылыққа, адмның құқықтарына,бостандықтарына және мәіндеттеріне құрметті,адамгершілік сезімдер мен этикалық сананы, сыбайлас жемқорлыққа төзбеу мәдениетін,еңбексүйгіштікке,оқуға,өмірге жасампаздықпен қарауға тәрбиелеу

 «Адал Ұрпақ» ерікті мектеп клубының жетекшісі: Божбанова Б.Н., тарих пәнінің оқытушысы

 

«Адал ұрпақ» клубының жұмыс жоспары

Іс-шаралар  Мерзімі Жауаптылар
1 «Адал ұрпақ»клубы секциясы, қызметін ұйымдастыру, жұмыс жоспарын бекіту.- клубтың мүшелерін сайлау- ақпараттық стенд  31.10.17 ж.дейін  Директордың тәрбие жөніндегі орынбасары Қосаева М.Р., топ кураторлары мен топ басшылары
2 «Парасатты азамат» ақпараттық бұрыш  04.11.16ж дейін  Директордың тәрбие жөніндегі орынбасары Қосаева М.Р., клубтың мүшелері
3 Сынып сағаттары:-  «Адал болу адамға не үшін қажет»;- «Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік-қауіпті көрініс» - «Сыбайлас жемқорлық және сыбайлас жемқорлықтың  салдары»    Жыл бойы Директордың тәрбие жөніндегі орынбасары Қосаева М.Р.,Топ кураторлары
4 «Қоғамдық тәртіп негіздері» практикалық пікірталас  Қараша 2ПК9А, 2МК9А топ студенттері Иманбаева Н.Б, Калжанова А.Д.
5 «Біздің таңдауымыз - заңды мемлекет» дөңгелек үстелі  Қараша 3ВТ9А Тұрғантай А. топ студенттері, топ кураторлары
6 «Мемлекеттік қызмет -өмірлік ұстаным»мемлекеттік қызмет ардагерлері, мемлекеттік қызметшілермен кездесу Желтоқсан 1тур9а топ студенттері, Архабаева А.Ж.
7 «Адал және сатылмайтын еңбек бейнесі» студенттер арасында плакаттар байқауы  Желтоқсан Божбанова Б.Н.Топ басшылары 
8 «Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу» іскерлік ойын Қаңтар Ускенбаева Қ.Ж.Толғанбаева Г.А
9 «Жемқорлық құқық бұзушылықтардың картасы» жобалар байқауы  Ақпан Божбанова Б.Н.Токтыбаева Б.С.Топ басшылары
10 Баяндамаларды оқу:Ұят пен адалдық туралы1-ші курс студенттері,-Жауапкершілік құндылықтары туралы 2-ші курс студенттері,- Адалдық пен әділеттілік туралы3-ші курс студенттері  Наурыз Усенбаева Г.А.Хафизолла А.Х.Амирова Б.Р.Топ басшылары
11 «Мемлекттік қызмет -елдің мүддесіне адал еңбек» Эссе байқауы  Сәуір Божбанова Б.Н.Кусмолдаев Ж.Н.Калжанова А.Д.Топ басшылары
12 «Транспарентті және есеп беретін мемлекет» презентациялар байқауы  Мамыр Мукалиева Н.Толганбаева Г. 
13 Өткізілген іс-шаралар туралы мектеп сайтына хабарландыру, ақпараттық мәлімет беру  Жыл бойы Тұрғанай А. 

 

 

 

План работы по реализации программы «Рухани Жаңғыру»

Мақсаты:

Оқушыларды Отанды сүюге, өз елін, тарихын білуге, жалпыадамзаттық құндылықтар мен терең көзқарастарды сіңіру арқылы таным белсенділіктерін арттыруға бағыттау.

Цель:

Проведение информационно-разъяснительных работ, воспитательных мероприятий, непосредственное внедрение и реализация идей, опубликованных в программной статье, организация научно-исследовательских  работ.

 

Міндеттері:

- Рухани жаңғыруды сипаттау және патриоттық сананы ынталандыратын ұлттық құндылықтарды жаңғырту;

- Оқушылардың бойында ұлттық сананы ояту, жас ұрпақ санасына, туған халқына деген құрмет, сүйіспеншілік, мақтаныш сезімін ұялату, ұлттық рухты сіңіру.

-Оқушылар рухани жаңғырудың – табысты ел болуымыздың кепілі екенін білу.


Задачи:

- формирование чувства патриотизма, любви к своей земле, к своему аулу, городу

- сохранить и приумножить духовные и культурные ценности подрастающего поколения;

 - анализ, разъяснение и популяризация идей, озвученных в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»;

 - научно-методологическая интерпретация исторической сущности и значимости идей Президента, обозначенных в программной статье;

 - внедрение в образовательную деятельность колледжа программных основ модернизации общественного сознания, направленных к гуманизации и гуманитаризации процесса подготовки специалистов.

 

Түйінді идея: Рухани жаңғыру болашаққа бағдар 

 

Планирование мероприятий

 

Наименование мероприятия Сроки выполнения  Ответственные
1 1. Составление плана работы по направлению «Рухани жаңғыру»2. Проведение кураторских часов  «Я - патриот своей страны!» Сентябрь 02.09.2017 г. Зам.по ВР Косаева М.Р., кураторы учебных групп
2 1. Проведение интерактивных уроков по статье президента РК Н.А.Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»2. Открытый кл.час «Мен – өз елімнің патриотымын!» гр. 1ПК9А1   Октябрь-ноябрь  30.10.2017 г. Зам.по ВР Косаева М.Р., кураторы учебных групп  Божбанова Б.Н.
3

1. «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»  атты дөңгелек  үстел2. Участие в Городском конкурсе «Тіл – халық қазынасы»3. Открытие клуба «Адал ұрпақ»4. Посещение концерта  «Н.А. Назарбаев: дәуір, тұлға, қоғам» выездного оркестра  президента РК5. Участие в конкурсе дебатов «Біз сыбайлас жемқорлыққа қарсымыз»

Ноябрь   Альмерек С. Кусмолдаев Ж.Н. Косаева М.Р.Калжанова А.Д. Члены студсовета
4

1. Концерт, посвящённый Дню Независимости «Желтоқсан жаңғырығы - жадымызда»3. «Мемлекеттік қызмет -өмірлік ұстаным»мемлекеттік қызмет ардагерлері, мемлекеттік қызметшілермен кездесу4. «Адал және сатылмайтын еңбек бейнесі» студенттер арасында плакаттар байқауы

Декабрь ЦМК общественных дисциплинАрхабаева А.Ж.  Божбанова Б.Н
5

1. Конкурс чтецов «Менің Отаным - Қазақстан»

2. Лекция «Салт - дәстүрім – таусылмайтын байлығым» для учащихся 1-3 курсов

3. Акция благотворительности и милосердия детям сиротам. Посещение детских домов учащимися колледжа.

Январь Кусмолдаев Ж.Н.Есмагамбетова Ш.К. Кураторы групп
6

1. «Қыз өссе - елдің көркі» конкурс среди девушек 1 курса.

2. Проведение классных часов «Адамгершілік –асыл қасиет»

Февраль Байоралова К.К.Кураторы 1 курсовКураторы групп
7 1. Конкурс национальных и народных  песен «Екі жұлдыз»2.Открытый кл.час «Ер есімі – ел есінде» 3. Концерт, «1 марта – День благодарения в Казахстане» 4. «Наурыз – құтты болсын!» атта мерекелік іс-шаралар Март 12.03.2018 г.  Зам.по ВР Косаева М.Р., кураторы учебных групп2МК9А, Иманбаева Н.Б.ЦМК общеобразовательных дисциплинЦМК парикмахерского искусства
8

1. Работа клуба «Актерское мастерство». Инсценировки, чтение прозы «Атаңның баласы болма адамның баласы бол»

2. Открытый кл. час  2 ВТ9Б «Под единым шаныраком»

апрель30.04.2018 г.  Толганбаева Г.А.

9

1. Конкурс  "Ұлтымның ұланымын",  среди учащихся 1 курса, посвященный Дню защитника Отечества

2. Оказание помощи пожилым людям и ветеранам труда и ВОВ3. Торжественный парад, посвящённый Великой Победе4. Литературно-историческая композиция «День памяти жертв политических репрессий»

май

Зам.по ВР Косаева М.Р., кураторы учебных групп Зам.по ВР Косаева М.Р., кураторы учебных группИкапов Д.С. ЦМК ВТ и ПО

10

1. Итоговый концерт танцевального клуба «Dance Studio», колледжевского оркестра «Домбыра» и клуба «Актерское мастерство»2. «День символики РК»

июнь

Руководители клубов Мукалиева Н., Толганбаева Г. 

11

Экскурсии в музеи, театры

В течение года

Зам.по ВР Косаева М.Р., кураторы учебных групп

12

Участие в интернет –конкурсах, посвящённых патриотизму и воспитательной работе

В течение года

Зам.по ВР Косаева М.Р., кураторы учебных групп

13

Участие в городских и районных конкурсах

В течение года

Зам.по ВР Косаева М.Р., кураторы учебных групп

14

Работа клуба «Адал ұрпақ»

В течение года

Зам.по ВР Косаева М.Р.,  члены клуба

15

Конкурс «Лучшая группа и куратор 1 курса», «Лучшая группа и куратор 2 курса», «Лучшая группа и куратор 3 курса»

 

В течение 2 семестра

Зам.по ВР Косаева М.Р., кураторы учебных групп

 

 

 

Совет кураторов колледжа

Цель: формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой личности обучающегося.

 

Задачи воспитания: 

- формирование у учащихся гражданственности, патриотизма и национального самосознания на основе государственной идеологии; подготовка к самостоятельной жизни и труду;

- формирование нравственной, эстетической и экологической культуры; овладение ценностями и навыками здорового образа жизни;

- формирование культуры семейных отношений; создание условий для социализации и саморазвития личности обучающегося;

- активное включение кураторов (мастеров) в воспитательную, инновационную, опытно-педагогическую деятельность.

 

Основные составляющие воспитания:

 • гражданско-патриотическое, идеологическое,
 • нравственное,
 • эстетическое воспитание,
 • воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности,
 • культуры здорового образа жизни,
 • гендерное,
 • семейное,
 • трудовое и профессиональное,
 • экологическое воспитание,
 • воспитание культуры безопасной жизнедеятельности,
 • воспитание культуры быта и досуга.

 

 1. Организационная работа

 

Содержание работы

Сроки исполнения

Ответственные

1

Организация работы Совета кураторов колледжа.

В течение года

Зам.по ВР Косаева М.Р., кураторы учебных групп

1.

Рассмотрение и утверждение планов работы по ВР в учебных группах

Сентябрь

Зам.по ВР Косаева М.Р., кураторы учебных групп

2.

Обсуждение состава Совета кураторов колледжа

Сентябрь

Зам.по ВР Косаева М.Р., кураторы учебных групп

3.

Проведение заседаний Совета кураторов колледжа

1 раз в месяц

Зам.по ВР Косаева М.Р., кураторы учебных групп

4.

Участие в мероприятиях, проводимых по плану учебно – воспитательной и внеаудиторной работы со студентами

В течение года

Зам.по ВР Косаева М.Р., кураторы учебных групп

5.

Отчет о проделанной воспитательной работе в учебных группах

2 раза в год (январь, июнь)

Зам.по ВР Косаева М.Р., кураторы учебных групп

6.

Проведение кураторских часов согласно расписания

1 раз в неделю

Зам.по ВР Косаева М.Р., кураторы учебных групп

7.

Ведение документации, координация деятельности и взаимодействия членов

В течение года

Зам.по ВР Косаева М.Р., кураторы учебных групп

 

Члены Совета кураторов колледжа

 

 Председатель:  Заместитель директора по ВР,  Косаева М.Р.

Члены совета:

Кураторы 1 курсов

 

Группа

Ф.И.О.

Телефон

1

1МК-9А

Хафизоллақызы Асель Хафизоллақызы

87078749024

2

1Тур-9А

Архабаева Асем Жумагазиевна

87013993732

3

1ОГХ-9Б

Белекова Куралай Алпысбаевна

87014182809

4

1ПК-9а(1)

Божбанова Баглан Наурызбаевна

87028394453

5

1ПК-9А(2)

Абуова Сандуғаш Аралбаевна

87781540590

6

1ПК-9Б

Косаева Мадина Рысбековна

87079004065

7

1ПК-9Б (раб)

Сейсенбекова Ботагөз Ерсагиновна

87076091376

8

1ВТ-9А

Абдреймова Мөлдір Абдрашитовна

87074085887

9

1ВТ-9Б

Сейсекулова Сауле Бахтыбаевна

87014443598

87004040022

10

1 ШВ9спец

Саткынова Ляззат Мухтаровна

87015583107

11

1ПК9спец

Бекова Айзат Рысбаевна

87477209030

 

Кураторы 2 курсов

 

Группа

ФИО

Телефон

1

2ОГХ9Б

Умирбаева Динара Сейтжановна

87771409914

2

2ПК9А

Калжанова Асель Дуйсебековна

87752875242

3

2ПК9Б

ЕсенбаеваРаушан Маратовна

87077001329

4

2ПК9спец

Сураншиев Нуркен Кенесович

87078291382

87755689142

5

2МК9А

Иманбаева Назира Бақтыбекқызы

87027817595

6

2МК9Б

Усенбаева Гульжанат Асильбайкызы

87781330623

7

2МК9спец

Косаева Мадина Рысбековна

87079004065

8

2 ШВ-11А

Ускенбаева Құндыз Жумашевна

87079781891

9

2ВТ9А

Тулембаева Мадина Мергалиевна

87774285689

10

2ВТ9Б

Толганбаева Гауһартас Алғабасқызы

87007173070

11

2Тур9а

Болатова Арайлым Мустафақызы

87079213652

 

Кураторы 3 курсов

 

Группа

ФИО

Телефон

1

3ОГХ9Б

Токтыбаева Бахытгул Сайдалеевна

87082787015

2

3ПК9А

Амирова Бакытгуль Рысбековна

87472148111

3

3ПК9Б1

Махамбетова Сауле Азимхановна

87075177303

4

3ПК9Б2

Есенбаева Раушан Маратовна

87077001329

5

3МК9А1

Кенжебаева Гульнур Кунтубаевна

 

6

3МК9А2

Азберген Нұршаим Асылбекқызы

87477087338

7

3ВТ9А

Бердіқұл Нұрхан Болатбекұлы

87775901366

8

3ВТ9Б

Капбасова Айсулу Кабиевна

87054037030

9

3Тур9А

Агибаева Шолпан Абдуалиевна

87773167007

 

Кураторы 4 курсов

 

Группа

ФИО

Телефон

1

4ОГХ9Б

Тлеуова Жанар Сапарбековна

87013625605

2

4ПК9А

Абуова Сандугаш Аралбаевна

87781540590

3

4ПК9Б

Есназарова Алмаз Умурзаковна

87071114662

4

4ПК9спец

Сураншиев Нуркен Кенесович

87078291382

5

4МК9А1

Есмаганбетова Шара Конакбаевна

87772248998

384-84-54

6

4МК9Б

Сапарбекова Жазира Сапарбековна

87759206006

7

4МК9А2

Байоралова Куралай Кудайбергеновна

87023223973

392-38-30

8

4МК9спец

Саткынова Ляззат Мухтаровна

87015583107

9

4ШВ11а

Ускенбаева Құндыз Жумашевна

87079781891

10

4ВТ9А

Мукалиева Нургуль Б.

87072006522

11

4ВТ9Б

Сейсекулова Сауле Бактыбаевна

87014443598

87004040022

 

 

Календарный план заседаний Совета кураторов колледжа на 2017- 2018 учебный год

 

Сроки проведения

Наименование мероприятий

Ответственные

 

1

сентябрь

1. Основные направления воспитательной работы

на 2017-2018 учебный год.

2. Подготовка и обновление всей надлежащей планирующей документации.

3. Адаптация  учащихся 1 курса.

4. Разное

Зам.директора по ВР Косаева М.Р.

Кураторы учебных групп

2

октябрь

1. Анкетирование обучающихся. Социально-психологический анализ  студентов 1 курса.

2. Участие учащихся в культурно-массовых мероприятиях колледжа.

3. Привлечение учащихся в секции и кружки колледжа.

4. Обсуждение внешнего вида, опозданий и пропусков обучающихся.

5. Разное.

Психолог Хасанова Г.С.

 

Зам.директора по ВР Косаева М.Р.

Кураторы учебных групп

3

ноябрь

1. Доклад «Деятельность куратора  учебной группы по выявлению индивидуальных  особенностей и склонностей подростков.

2. Совместная работа, взаимодействие колледжа и семьи в воспитании студентов.

3. Рекомендации молодым кураторам о работе с группами.

4. Обсуждение внешнего вида, опозданий и пропусков обучающихся.

5. Разное.

Капбасова А.К.

 

 

Зам.по ВР Косаева М.Р.

Есмаганбетова Ш.К.

 

Зам.по ВР Косаева М.Р., кураторы

4

декабрь

1. Доклад  «Создание условий для построения в коллективе позитивных взаимоотношений».

2. Итоги адаптации студентов 1 курса.

3. Организация работы в учебных группах  по формированию здорового образа жизни студенческой молодежи.

4. Обсуждение внешнего вида, опозданий и пропусков обучающихся.

5. Разное.

Есенбаева Р.М.

 

Кураторы групп

 

 

 

Зам по ВР Косаева М.Р., кураторы

 

5

январь

1. Баяндама «Оқушыларға адамгершілік тәрбиесін беру жолдары»

 

2. Анализ посещаемости и успеваемости учащихся за 1 семестр 2017-2018 учебного года.

3. Отчеты о проделанной работе в группах

4. Обсуждение внешнего вида, опозданий и пропусков обучающихся.

5. Разное.

Хафизоллақызы А.

 

 

Зам по ВР Косаева М.Р., кураторы

Кураторы

Кураторы групп

 

6

февраль

1. Доклад «Какими качествами должен обладать хороший куратор»

2. Здоровье обучающихся. Проблемы и советы

3. Содержание инструкций по охране труда и технике безопасности при проведении массовых мероприятий, экскурсий.

4. Обсуждение внешнего вида, опозданий и пропусков обучающихся.

5. Разное.

Есназарова А.У.

 

Омурахунова М. С.

 

Сураншиев Н.К.

 

Кураторы групп

7

март

1. Баяндама: «Сынып жетекшісі қызметін ұйымдастыру»

2. Профилактика вредных привычек обучающихся.

3. О проведении инструктажа по профилактике экстремизма, терроризма и действиях в чрезвычайных ситуациях.

4. Обсуждение внешнего вида, опозданий и пропусков обучающихся.

5. Разное.

Толганбаева Г.А.

 

Есмуратов Ш.Ш.

Икапов Д.С.

 

 

Кураторы групп

8

апрель

1. Обощение опыта кураторов со стажем

2.Организация и проведение военно-патриотических и спортивных мероприятий ко Дню защитника Отечества.

3. Методические рекомендации по проведению родительских собраний.

4. Обсуждение внешнего вида, опозданий и пропусков обучающихся.

5. Разное.

Токтыбаева Б.С.

Икапов Д.С.

 

 

Косаева М.Р.

 

Кураторы групп

9

май

1. Профилактика и разрешение конфликтных ситуаций

2.Анкетирование кураторов «Использование новых технологий воспитания в работе куратора при формировании общих компетенций студентов колледжа»

3. Обсуждение внешнего вида, опозданий и пропусков обучающихся.

4. Разное.

Иманбаева Н.Б.

Косаева М.Р.

 

 

 

Кураторы групп

 

10

июнь

1. Подведение итогов. Отчет кураторов о проделанной работе за 2017-2018 учебный год.

2. Составление плана работы кураторов  на 2017-2018 уч.год

Зам.по ВР Косаева М.Р, кураторы групп

 

 

 

 

 

Родительский комитет

План работы  родительского комитета Алматинского государственного  колледжа сервиса и технологий  на  2017– 2018 учебный год

 

 

Мероприятие

Цель

Сроки

1

Составление и утверждение плана работы общеколледжского РК; ознакомление с распорядком и правилами колледжа, обсуждение насущных проблем.

Проводить системную работу

 

2

Проводить заседание родительского совета

Систематизировать выполненные работы

два раза в год

3

Анализ проделанной работы за 2016 - 2017 учебный год

Отчёт РК

сентябрь

4

Организовать помощь малообеспеченным студентам

Помогать малообеспеченным семьям

октябрь

5

Принимать участие в открытых мероприятиях , собраниях групп

Привлекать к участию родителей в процесс обучения и воспитания студентов

своевременно

6

Провести анкетирование "Какие мы родители?" и анализировать

Укрепить отношение между родителями и студентами

октябрь

7

Доклад " Воспитание начинается с семьи"

Работа с родителями (на родительском собрании)

ноябрь

8

Проведение «Родительских рейдов» с проверкой санитарного состояния колледжа, внешнего вида студентов.

Привлекать к участию родителей в процесс обучения и воспитания студентов

          декабрь

9

Участие в Совете профилактики  правонарушения

Работа со студентами

два раза в месяц

10

Отчет о работе общеколледжского РК  за первое полугодие

Отчёт РК за 1 полугодие

январь

11

Проводить индивидуальные работы с родителями и студентами

Проводить индивидуальные работы с родителями и студентами

В течение года

12

Выступить с докладом на родительском собрание по теме религии и право

С целью повышения религиозной и правовой грамотности родителей

февраль

13

Пригласить на родительское собрание представителей правовых органов

Проводить системную работу

своевременно

14

Организовать участие родителей в акции "Моя личная опора", которая проводиться с целью реализации программы Президента  «Жасыл ел»

Обеспечить участие в общественную жизнь, в воспитательную работу

Март
Апрель

15

Участие в Совете профилактики  правонарушения

Работа со студентами

два раза в месяц

16

Организовать встречу со специалистами на тему "Потребность моей профессии на сегодняшний день"

Встреча со специалистами

Март

17

Провести родительское собрание с родителями студентов, которые плохо посещают занятия

Работа с родителями

В течение года

18

Систематически принимать участие на мерприятих в колледже, анализировать

Взаимоотношения с родителями

Периодически

19

Подвести итог проделанной работы за год

Отчёт РК за учебный год

май

 

 

       Прикрепленные файлы:

        1) Отчёт по проведённым мероприятиям.